ADATVÉDELMI POLITIKA

Személyes adatok gyűjtése és felhasználása

A www.biophen.eu weboldal (a továbbiakban Weboldal) segítségével összegyűjtött személyes adatok adatkezelője a GLOBAL COSMED GROUP S.A. (székhelye: 59-400 Jawor, ul. Kuziennicza 15) (a továbbiakban GLOBAL COSMED GROUP S.A. vagy Társaság). 

A személyes adatok az adott személyt azonosító információk, mint pl. vezetéknév és utónév, lakcím, e-mail cím.

A GLOBAL COSMED GROUP S.A. nem gyűjti a személyes adatokat olyan esetek kivételével, amikor az érintett személyek önkéntesen adják meg saját adataikat konkrét célból (pl. információ kérése vagy egyéb levelezés a Weboldalon keresztül), és engedélyt adnak azok felhasználására. A személyes adatok átadása mindenkor önkéntes alapon történik, az azokat közlő személyeknek pedig joguk van az adataikhoz való hozzáféréshez és azok helyesbítéséhez.

A személyes adatok tárolása, felhasználása, átadása vagy egyéb módon való kezelése a jogszabályok szerint történik, a megkövetelt esetekben kizárólag az érintett személy engedélyével és mindenkor kizárólag az adott esetben – időtartam és tartalom tekintetében – megkövetelt mértékben. A célok, amelyekért a GLOBAL COSMED GROUP S.A. kezeli a személyes adatokat, többek között az alábbiak: kérdések megválaszolása, az érintett személyek kérésének teljesítése vagy értesítése, vagy egyéb velük kapcsolatos eljárás. Ebben a tekintetben szükségessé válhat a személyi adatok további feldolgozás céljából történő átadása egyéb társaságoknak a GLOBAL csoporton belül, vagy külső szolgáltatásnyújtóknak. A szolgáltatásnyújtók például áruminták küldésénél, reklámanyagok elosztásánál juthatnak szerephez. A GLOBAL COSMED GROUP S.A. megköveteli, hogy az ilyen harmadik felek engedélyezzék a személyes adatok utasítások alapján és a jelen adatvédelmi nyilatkozattal összhangban való kezelését. A személyes adatok átadásának összes egyéb eseteiben, pl. a belépési adatok átadása a mi weboldalunkról harmadik fél – mint pl. Facebook vagy Twitter – által kiszolgált weboldalra, szüksége az érintett személy egyértelmű engedélye.

Továbbá, a személyes adatok olyan terjedelemben, amelyben az Adatkezelő azokat saját informatikai rendszereiben dolgozza fel, átadásra kerülnek olyan alanyoknak, akik hosting, szerver-bérbeadás és adat-archiválás szolgáltatásokat nyújtanak az Adatkezelő számára.

A GLOBAL COSMED GROUP S.A. garantálja, hogy nem adja el és nem teszi hozzáférhetővé a személyes adatokat semmiféle harmadik félnek, de megtörténhet, hogy felhasználóiról információkat kell közzétennie törvényi előírások vagy kormányzati szervek végrehajtandó rendelkezései alapján.

A személyes adatok felhasználása reklám- és marketing-célokra

A GLOBAL COSMED GROUP S.A. olyan reklám- és marketing-célokra tárolhatja és használhatja fel a személyes adatokat, mint pl. hírlevelek, termékminták, meghívók küldése versenyeken vagy sorsolásokon való részvételre, elektronikus vagy postai úton, vagy egyéb kommunikációs csatornán keresztül. A törvény által megkövetelt esetekben meghatározott marketing-műveletek akkor végezhetők el, ha az érdekelt személy határozottan engedélyezi személyes adatainak reklám- vagy marketing-célú felhasználását. Az adott személy adatait Társaságunk felhasználhatja a felhasználó profiljának meghatározására és fenntartására, ami lehetővé teszi számunkra egyedi igényekre szabott reklám és promóciók felkínálását. Felhasználhatjuk a kapott adatokat webes szolgáltatásaink és a reklám, a marketing, a piackutatás és az értékesítés terén végzett tevékenységünk elemzésére és javítására.

Az engedély visszavonása

A személyes adatok felhasználására adott engedély részben vagy teljességében bármikor visszavonható, jövőbeni joghatással. A személyes adatok a visszavonás beérkezésének pillanatában törlésre kerülnek, hacsak a jogszabályok nem kötelezik az Adatkezelőt azok további tárolására. Az engedély visszavonásáról szóló nyilatkozatot a  GLOBAL COSMED GROUP S.A. részére kell elküldeni az alábbi címek egyikére:

– elektronikus levelezéssel a következő címre: pr@globalcosmed.eu
– hagyományos postai úton a következő címre :

GLOBAL COSMED GROUP S.A. 
ul. Wielkopolska 3,
26-600 Radom

Tájékoztatáshoz való jog

A GLOBAL COSMED GROUP S.A. az érdekelt személyt kérésére tájékoztatja azoknak a személyes adatoknak a fajtájáról és tartalmáról, amelyeket összegyűjtött az illető weboldalon tett látogatásai (ha voltak) során, köztük az adatok kezelésének a céljairól, köréről és módjáról, továbbá azok hozzáférhetővé tételéről (ha történt ilyen).  Mindennemű ezzel kapcsolatos kérdést a fenti 3. pontban megadott címek egyikére  kell továbbítani.

  • A Weboldal használatának megkönnyítése érdekében a GLOBAL COSMED GROUP S.A. ún. „sütiket“ (ang. „cookies“) használ. A cookie-k kisebb adategységek, amelyeket a böngésző a felhasználó számítógépének merevlemezén tárol, és a weboldal használatához szükségesek. Társaságunk cookie-ket használ, hogy jobban megérthessük, milyen módon használják a felhasználók a weboldalt, jobban navigálhassanak azon, továbbá személyre szabott reklámtevékenységet folytathassunk.  Például, a cookie-k segítenek annak megállapításában, hogy a vitrin adott oldalát már megnézték-e.  A cookie-k azt is elárulják, hogy az adott személy járt-e már valaha a weboldalunkon, vagy új felhasználó. A GLOBAL COSMED GROUP S.A. által használt cookie-k nem tárolnak semmiféle személyes adatot, és semmi egyéb módon nem gyűjtenek semmiféle személyes azonosító információt. Ha a felhasználó nem kíván cookie-kat kapni, akkor az internetes böngészőt olyan módon kell konfigurálni, hogy tegye lehetővé az összes cookie eltávolítását a számítógép merevlemezéről, az összes cookie zárolását, vagy figyelmeztetés küldését azok elmentése előtt.
  • Jelen weboldalunk a Google, Inc („Google”) által elérhetővé tett Google Analytics-t szolgáltatást használja a weboldalak nézhetőségének az elemzésére. A Google Analytics cookie-kat, azaz a felhasználó számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ annak elemzésére, hogyan használja az illető a weboldalt. A cookie által a weboldal használatáról generált információkat (köztük az IP címet) a Google kapja meg, és az Egyesült Államokban lévő szervereken tárolja azokat. A Google ezeket az információkat annak elemzésére használja fel, hogy hogyan viselkedik a felhasználó a weboldalon, ezzel pedig lehetővé válik jelentések készítése a Google Analytics-t használó oldalak számára, továbbá a weboldalakon való mozgással és az internet-használattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtása. A Google ezeket az információkat harmadik alanyoknak is átadhatja, ha ezt jogszabályok írják elő, vagy pedig ezek az alanyok a Google nevében feldolgozzák ezeket az információkat.  A Google nem fogja összekapcsolni a felhasználó IP címét semmilyen más, általa tárolt adattal.
  • A felhasználó lemondhat a cookie-król a böngésző beállításainak megfelelő beállításával, de nem szabad elfelejteni, hogy ezután a weboldal funkciói korlátozottakká válhatnak. 
  • A weboldal használatával a felhasználó beleegyezik abba, hogy adatait a Google kezelje a fenti módon és célokra.
  • Annak érdekében, hogy lehetetlenné tegye a Google számára a cookie-k kimutatását, a felhasználó blokkoló bővítményeket tölthet le és telepíthet a böngészőjében: 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

A GLOBAL COSMED GROUP S.A. nem gyűjti gyermekek személyes adatait a szülők vagy törvényes gyámok engedélye nélkül. Amennyiben megállapítást nyer, hogy az adatok a szülők vagy törvényes gyámok beleegyezése nélkül kerültek hozzánk, a GLOBAL COSMED GROUP S.A. törekedni fog fog azok haladéktalan eltávolítására. Ezen műveletek vonatkozásában a GLOBAL COSMED GROUP S.A. céget kötik a gyermek szülei vagy törvényes gyámjai által adott megfelelő utasítások.

Az adatok biztonsága

A GLOBAL COSMED GROUP S.A. műszaki és szervezési intézkedéseket hozott a felhasználó adatainak elvesztés, tönkremenetel, ellopás vagy illetéktelen felek hozzáférése elleni védelmére. 

Változtatások és frissítések

A GLOBAL COSMED GROUP S.A. fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozat bármelyik részét általa megválasztott időpontban megváltoztassa vagy frissítse, anélkül, hogy erről értesítené a felhasználókat. Kérjük, hogy rendszeresen ellenőrizze a jelen tájékoztatás tartalmát, hogy értesüljön mindennemű változtatásról vagy frissítésről a jelen nyilatkozatot illetően. A nyilatkozat minden esetben tartalmazza az életbe lépés dátumát.

Automatikusan mentett információk (nem személyes adatok)

A Weboldal felkeresése után automatikusan folyik az általános információk gyűjtése a felhasználóról, ezek azonban nem kapcsolódnak a személyes adatokhoz. Ezek pl. az internetes szolgáltatások szállítóinak a nevei (vagy céges hálózatok esetén a cég neve), a felhasználó által a mi weboldalunk meglátogatása előtt meglátogatott weboldal, információk a felhasználó által megnyitott oldalakról, a látogatások dátuma és időpontja, információk a látogatások során használt böngésző operációs rendszeréről és változatáról. Ezeknek az információknak a gyűjtése és elemzése anonim formában történik. Használatuk kizárólag a weboldal vonzerejének, tartalmának és funkcionalitásának javítását szolgálja. Nem kerülnek további feldolgozásra, sem átadásra harmadik személyeknek.

 Panasztételhez való jog

Az érintett személy panasszal élhet a felügyeleti szervnél, azaz az Adatvédelmi Hivatal elnökénél.

Az érintett személy panasszal élhet a felügyeleti szervnél, azaz az Adatvédelmi Hivatal elnökénél.

0%